Kokoontumiset alkavat vasta helmikuussa

09.01.2022

Korona tilanteen vuoksi aloitamme kerhot ja Kosken laulajien harjoitukset vasta helmikuussa mikäli tilanne sallii. 

Pirkanmaan koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin 8.1.2022 alkaen

Tiedote 7.1.2022 14:16 Korona Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemä uusi koronapäätös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueelle on voimassa 8.1.- 21.1.2022. Määräys kieltää edelleen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa mutta ei enää ulkotiloissa. Tilojen sulkua koskeva määräys kohdentuu tiloihin aiempaa rajatummin. Rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on edelleen koronaepidemian leviämisaluetta. Ajankohtainen 14 vuorokauden ilmaantuvuus on yli 1 000 alueen 100 000 asukasta kohden.

Pirkanmaan tartuntamäärät ja terveydenhuollon kuormitus jatkuvat korkeina huolimatta voimassa olevista suosituksista ja tartuntatautilakiin perustuvista rajoituksista. Uusia tartuntoja esiintyy laaja-alaisesti alueen kunnissa. Sairaanhoitopiiri on lausunnossaan puoltanut kokoontumisrajoituksen ja tilojen sulkupäätöksen jatkoa koko alueelle.

Uudet määräykset ovat voimassa kaksi viikkoa ajalla 8.1.- 21.1.2022.

Uudet määräykset eivät vaikuta alueella voimassa olevaan, tartuntatautilain 58 d -pykälän mukaiseen päätökseen, joka asettaa edellytyksiä tilojen käytölle ja koskee laajalti myös sellaisia tiloja ja toimintoja, jotka eivät ole sulkupäätöksen kohteena.

Linkki Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston aiempaan päätöstiedotteeseen

Kokoontumisrajoitus sisätiloihin

Tartuntatautilain 58 pykälän perusteella Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueella kiellettyjä ovat henkilömäärästä riippumatta kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Rajoitus ei koske ulkona järjestettäviä tilaisuuksia.

Tartuntatautilain 58 §:n mukaisilla päätöksillä voidaan rajoittaa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätökset eivät kohdistu yksityistilaisuuksiin tai harrastustoimintaan. Alueen väestöä kehotetaan noudattamaan koronaepidemiaan liittyviä yleisiä suosituksia myös niissä tilanteissa, joita aluehallintoviraston määräykset eivät koske.